วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

"3D Modeling" Auto desk MAYA

"My charactor"

TurntableActing

"Flower"

"Face"


Original


ไม่มีความคิดเห็น: